Dla przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową obsługę prawną obejmującą m. in. :

– udzielania porad prawnych i konsultacji w stosowaniu prawa;
– udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz ugód;
– opracowywaniu oraz opiniowanie projektów umów cywilno – prawnych;
– wydawanie opinii prawnych;
– opiniowanie projektów regulaminów pracy, regulaminów organizacyjnych;
– opracowywanie pism przedprocesowych oraz innych wymagających przedstawienia argumentacji prawnej;
– reprezentacja w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach oraz w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych;
– reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych we wszystkich instancjach;
– pomoc prawna w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
– udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie pism z zakresu prawa pracy

Wynagrodzenie z tytułu świadczonej obsługi prawnej ustalane jest w miesięcznej kwocie ryczałtowej bez względu na liczbę przepracowanych godzin.

Doradzamy w zakresie optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładamy i rejestrujemy podmioty gospodarcze : spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.