Zamówienia publiczne

Reprezentujemy podmioty zarówno po stronie wykonawców
jak również zamawiających.

Po stronie wykonawców (oferentów) oferowana pomoc prawna obejmuje:
–  przygotowanie dokumentacji w toku postępowania przetargowego;
–  udzielanie porad prawnych związanych z postępowaniem przetargowym;
–  analiza SIWZ oraz składanie zapytań co do SIWZ;
– składanie środków odwoławczych w postępowaniu przetargowym w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Po stronie zamawiających oferowana pomoc prawna obejmuje:
– przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym (m. in. SIWZ);
–  udzielanie porad prawnych związanych z postępowaniem przetargowym;
–  analiza składanych przez oferentów wniosków oraz odwołań;
–  eprezentacja w postępowaniu odwoławczym w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą.