Prawo karne

Reprezentacja w procesie karnym przed sądami powszechnymi w tym w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo) w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Prowadzimy również sprawy z zakresu postępowania karnego wykonawczego obejmujące odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenie kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz inne.