Prawo cywilne

Doradzamy w zakresie prawa cywilnego, opiniujemy projekty umów oraz sporządzamy umowy. Reprezentacja w procesach cywilnych we wszystkich instancjach. Prowadzenie spraw obejmujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania – umowy przez kontrahenta. Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.